Graphic for Berlin Event (April 2013)

Small Poster for Berlin Event (April 2013)

Drzewko, ca 2009

twarzy 2 strony

Gniewoszów

Support Film & Video Workshops for Palestinian Youth

    We are trying to fundraise to hold the 4th Summer Media Academy – video and film workshops for young Palestinians in West Bank and East Jerusalem.  These types of cultural projects are so important because they allow for young people in Palestine to express themselves in a form that is then available for many people to see all over the world. It brings the conflict and the way it affects young people into a different, perhaps more personal, perspective.

Here are highlights from students’ films from previous workshops:

You can support the workshops (financially) in one of two ways:

1. Until July 23, 2012 we are raising money through Kickstarter. We have a goal of of $3,000, if we don’t make it to $3,000, then we don’t get any of the money raised (and the workshops might not happen). You can donate to the Kickstarter project here:
http://www.kickstarter.com/projects/julieland/making-short-palestinian-films

2. After July 23rd (or if you have a bank card that won’t work on Kickstarter, which does payment through amazon.com) you can donate by bank transfer to this account (make sure in the title it’s clear that you’re making a donation to the video workshops):
52 1240 4562 1111 0000 5437 2409

If you would like to help otherwise you could link anywhere to our Kickstarter project (until July 23rd) or to this very blog post… and it would be greatly appreciated!!

Any help is you can give is amazing – these workshops are so important both to us and our students!

Gra Wstępna cz. 1 & 2

W Krakowie toczy się walkę o Krakowiankę – kim ona jest i jak wolno ją traktować? Okazuje się, że Krakowianki nie mogą być lesbijkami (przynajmniej według pewnej grupy posługującej się skrótem M.W.).
Tu chodzi o jeden dzień w Krakowie: 19 maja 2012 (można nawet powiedzieć, że tak naprawdę chodzi o parę godzin). W tym czasie na Rynku Głównym w ramach Festiwalu Normalności Młodzież Wszechpolska rozwiązuje ogłoszony przez siebie ‘konkurs na makulaturę’ (czyli pozdzierane plakaty Queerowego Maja z całującymi się krakowiankami). Jednocześnie NOPowcy (w składzie ok. 300 osób) mają swój przemarsz dookoła rynku pod hasłem “Zakaz pedałowania”. Autorka plakatu Queerowego Maja także zdecydowała wybrać się na konkurs. Rezultaty tej wycieczki (a również cały dyskurs dotyczący plakatów i ich odbioru) są pokazane właśnie tu.

Podgórze

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.