Gra Wstępna cz. 1 & 2

W Krakowie toczy się walkę o Krakowiankę – kim ona jest i jak wolno ją traktować? Okazuje się, że Krakowianki nie mogą być lesbijkami (przynajmniej według pewnej grupy posługującej się skrótem M.W.).
Tu chodzi o jeden dzień w Krakowie: 19 maja 2012 (można nawet powiedzieć, że tak naprawdę chodzi o parę godzin). W tym czasie na Rynku Głównym w ramach Festiwalu Normalności Młodzież Wszechpolska rozwiązuje ogłoszony przez siebie ‘konkurs na makulaturę’ (czyli pozdzierane plakaty Queerowego Maja z całującymi się krakowiankami). Jednocześnie NOPowcy (w składzie ok. 300 osób) mają swój przemarsz dookoła rynku pod hasłem “Zakaz pedałowania”. Autorka plakatu Queerowego Maja także zdecydowała wybrać się na konkurs. Rezultaty tej wycieczki (a również cały dyskurs dotyczący plakatów i ich odbioru) są pokazane właśnie tu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s